Sống trong dạng ngôi nhà như thế nào sẽ giúp cho gia chủ thêm đào hoa?

Tính đào hoa suy yếu, một phần là do hình dạng ngôi nhà và vận mạng không hợp.

Thông thường dạng nhà bị khuyết góc, hoặc do bên ngoài rộng bên trong hẹp, hoặc là bố cục không gian, nội thất trong nhà và bàn ghế sofa ở vị trí đào hoa đã bị phá vỡ, hay là vị trí đào hoa bên trong của ngôi nhà đã bị phá vỡ hoặc đã bị ảnh hưởng bởi những sát khí bên ngoài. Nhìn theo góc độ phong thuỷ, đa số là do vận mệnh và bố cục của ngôi nhà không hợp. Đôi khi là do trong vận mệnh bản thân đã tồn tại một số khiếm khuyết, nếu như hình dạng khiếm khuyết của ngôi nhà làm tăng thêm sự xung khắc hoặc là do bị ảnh hưởng bởi sát khí bên ngoài, thì sự cố lập tức xuất hiện. Nếu như sự cố đã thực sự xuất hiện, trước tiên nên phân tích rõ ràng, sau đó kiểm tra chính xác xem do ngũ hành nào bị khiếm khuyết, cuối cùng mới vận dụng kiến thức phong thuỷ về bố cục, nội thất có thể giải quyết được vấn đề.

Thông thường, nếu như gia chủ vào nhà ở chưa được bao lâu mà thường xuyên bị bệnh, điều đó chứng minh rằng vận mệnh và ngũ hành có vấn đề, đồng thời cũng không nên xem thường phong thuỷ. Khi kiểm tra vận mệnh cũng xem vị trí xấu của ngôi nhà là ở chỗ nào? Có thể hoá giải hay không? Nếu nhìn theo góc độ phong thuỷ, thường là do vận mệnh và bô’ cục ngôi nhà không tương hợp nhau. Cũng có thể là do bản thân đã mang căn bệnh này, nếu gặp phải xung khắc từ những góc khuyết hay phần có sát khí bên ngoài của ngôi nhà, như vậy sẽ xuất hiện vấn đề không tương hợp. Nếu như vấn đề đã xuất hiện, phải bắt đầu từ việc phân tích chi tiết bố cục ngôi nhà, sau đó sẽ đến những khiếm khuyết trong ngũ hành, cuối cùng là vận dụng những kiến thức phong thuỷ để tìm ra bố cục gây bệnh, có thể hoá giải.

Loading Facebook Comments ...