Thời trang Archive

ĐỒNG HỒ BẰNG ĐỒNG GIÚP DIỆT SẠCH VI KHUẨN CÓ ĐÚNG KHÔNG?

Nhiều người nghĩ rằng đồng hồ chỉ làm bằng bạc mới có khả năng diệt khuẩn. Điều đó đúng nhưng chưa đủ, kim loại đồng được xem là kim loại có khả năng diệt khuẩn tốt hơn cả bạc. http://bdpaphilly.org/dong-ho-kinyued-cua-nuoc-nao-san-xuat-dong-ho-kinyued-co-tot-khong/ https://donghothethaoblog.wordpress.com/2019/01/14/g-shock-limited-dw-5600-va-hop-tac-voi-honda-super-cub/ https://dongho.casiovietnam.net/2019/01/14/casio-2019-mtp-e159-bo-suu-tap-hoa-tiet-denim-tren-mat-so-an-tuong/ Đồng hồ đeo ...Read More